Zorg en Ondersteuning

 
Zorg en Ondersteuning

logo-buurtzorg

BuurtZorg

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijk ziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen. Buurtzorg Dommelen: 06-22958884 / Buurtzorg Valkenswaard: 06-53643579

 

logo-zuidzorg

ZuidZorg
ZuidZorg is een ervaren aanbieder van: Kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg, Voedingsvoorlichting en dieetadvisering en de Zorg thuis (zoals huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging). tel: 040-2308408

 

logo-svb

Sociale Verzekeringsbank SVB
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank SVB vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren.

 

logo-ciz

CIZ
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

 

logo-persaldo

Per Saldo
De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of de vergoedingsregeling persoonlijke zorg (vpz).

 

logo-mee

MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking. U kunt bij MEE terecht met uw vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

 

logo-regelhulp

RegelHulp
Regelhulp, wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning

 

logo-cordaad

Cordaad
Cordaad is een welzijnsinstelling die actief is op het terrein van het brede welzijnswerk. Zij levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de samenleving. Door middel van de meest uiteenlopende werkzaamheden zorgt Cordaad voor een betere sociale samenhang.

 

logo-rijksoverheid

WMO Info Rijksoverheid
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

 

logo-valkenswaard

WMO Gemeente Valkenswaard
Aanmelden WMO gemeente Valkenswaard

 

© 2020 Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap