Over ons

 
Over ons

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard beoogt een belangenbehartiger te zijn van mensen met een beperking. Getracht wordt om met de doelgroep zelf, maar ook met overheid en belanghebbende organisaties knelpunten op te lossen die mensen met een beperking ervaren. Het Platform is een adviesinstantie naar de gemeentelijke overheid en andere organisaties toe.

De platformraad is het forum van waaruit wij signalen van de doelgroep krijgen waar knelpunten tot een oplossing moeten worden gebracht. Daarnaast wordt het Platform betrokken bij punten die verbeterd kunnen worden en krijgen wij ook berichten vanuit de plaatselijke gemeenschap die aandacht vragen voor specifieke situaties.

Bestuur

Ed Sprokkel - voorzitter
Stephan Borgers - secretaris
Brigitte Steppé - penningmeester
Huub Franssen - projectleider Agenda 22
 

Leden Platformraad

Judith Aarts, Wim van Eerd, Valentijn van Esch, Jan van Gennip, Piet van Gompel, Yvette Hendriks, Frans Janssens, Jan Kok, Shirley de Natris, Lotte Peters, Piet van Werde, Marijke van der Wolde.

© 2020 Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap