Project Obstakels en hindernissen afgerond

 
Project Obstakels en hindernissen afgerond

26 juli 2014.

Het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid in het openbare gebied is afgerond en op 21 juli 2014 aangeboden aan wethouder Mw. H. Tindemans.

gvw

Op 7 november is het project inhoudelijk besproken met de verantwoordelijke uitvoerende ambtenaren. Niet al te ingrijpende aanpassingen zullen op korte termijn worden uitgevoerd. Andere worden ingepast in nog uit te voeren projecten.

Begin 2015 zijn ook afspraken gemaakt met de afdeling die gaat over handhaving, vergunningen en dergelijke.

Binnenkort wordt het project besproken met de verantwoordelijken aan het begin van de inrichting van de openbare ruimte. Voorzieningen voor toegankelijkheid kunnen tenslotte beter vooraf worden genomen dan dat er achteraf aanpassingen nodig zijn.

poeha

© 2020 Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard - Forever happy online with a GraagGoedOnline.nl cloud website or webshop - Sitemap