ReadSpeaker - website voorlezen

Gedecoreerden van het Platform

Dit jaar ontvangen 10 inwoners, waaronder twee leden van ons Platform, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tien inwoners ontvingen deze tijdens de bijeenkomst op donderdag 26 april om 12.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van de gemeente Valkenswaard.
U kunt de uitreiking van de lintjes in het gemeentehuis online terugkijken. Ga naar het webcast kanaal van de gemeente.

Mevrouw B.M. (Brigitte) Steppé-Chevance (71 jaar) is vanaf 1995 werkzaam als bestuurslid van Platform Gehandicapten Valkenswaard, een belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Verder is zij bestuurslid van het koor ‘Sursum Corda’ en zet zij zich in voor de Union des Français de l’Etranger, waar zij onderdirecteur is. Zij zet zich hierbij in om mensen uit Frankrijk, met name de Franse verenigingen en in het buitenland gedetacheerde ambtenaren te helpen en wegwijs te maken. Ook is zij actief voor Société française bienfaisance als lid van het bestuur. Deze Société française bienfaisance in Nederland heeft als doel hulp te bieden aan in Nederland wonende Fransen die in moeilijkheden verkeren. Verder was zij van 2009 tot 2013 bestuurslid van Stichting SeniorenBelang Valkenswaard die onder andere de belangen behartigt van senioren in Valkenswaard.

De heer F.L. (Frans) Janssens (78 jaar) wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verschillende verdiensten. Hij is sinds 2003 actief voor het CNV, sinds 2010 onder andere als vertrouwenspersoon. Verder is hij vrijwilliger bij het Valkerij en Sigarenmakerij museum in Valkenswaard waar hij rondleidingen verzorgt. Ook zet hij zich al 10 jaar in voor Stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard. Tot 2016 was hij voorzitter van deze stichting, nu is hij lid van de platformraad waarin hij een actieve bijdrage levert aan discussies, onderzoeksprojecten etcetera. In het verleden heeft de heer Janssens zich ingezet voor het Bloemencorso Valkenswaard, onder andere als secretaris van het bestuur.

Lintje in de Orde van Oranje Nassau
Terug naar boven