ReadSpeaker - website voorlezen

VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is afgelopen zomer geratificeerd door de Nederlandse regering. De Coalitie voor Inclusie heeft een belangrijke taak bij de implementatie van dit verdrag. Bron: Coalitie voor Inclusie.

In de Verenigde Naties (VN) werken landen wereldwijd samen en leggen ze regels vast in verdragen, zoals het VN verdrag. In dit verdrag staat dat mensen met een beperking net als iedereen recht hebben op een goed leven en gewoon meedoen: mensen zijn allemaal verschillend en toch gelijkwaardig.

Op haar website deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve* samenleving.

* Inclusie: volwaardige deelname van mensen met een beperking aan de samenleving.

Logo van de Coalitie van Inclusie
Terug naar boven