ReadSpeaker - website voorlezen

Week van de toegankelijkheid in Onsz

In de week van de toegankelijkheid is er een bijeenkomst geweest in restaurant Onsz, waarbij een zestal mensen met een beperking in gesprek gingen met wethouder Hetty Tindemans en de centrummanager Jef van Stratum. In een geanimeerde discussie kwamen diverse thema’s aan de orde rond toegankelijkheid van horeca, winkels en de openbare ruimte in Valkenswaard. Er is al veel mogelijk, maar er is nog veel werk aan de winkel om mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Heel belangrijk is het om te werken aan bewustwording van gemeente, horeca, winkeliers en de Valkenswaardse bevolking over wat het betekent gehandicapt te zijn. Ook werden de leiding en de medewerkers van restaurant Onsz gecomplimenteerd voor de goede toegankelijkheid van dit restaurant, een voorbeeld voor anderen.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de werkgroep Agenda 22 van het Seniorenbelang Valkenswaard, KansPlus en Platform Gehandicapten Valkenswaard.

Terugblik Week van de Toegankelijkheid 2017 in het land (bron: Nieuwsbrief Week van de Toegankelijkheid).

Terug naar boven