ReadSpeaker - website voorlezen

Werkgroep gemeentelijke Sportvisie

Het platform neemt deel aan de werkgroep voor de realisatie van een nieuwe gemeentelijke Sportvisie. Onze inbreng als Platform Gehandicapten is uiteraard aandacht vragen voor mensen met een beperking.

Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking leeft met een beperking. Ook hier in Valkenswaard. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking is afgesproken dat overheden en burgers er voor moeten zorgen dat deze mensen kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig en op een manier die hij/zij verkiest. En wel op de volgende manier "Nothing about us without us". Dus ook op het gebied van sport dient gekeken te worden hoe mensen met een beperking kunnen deelnemen aan die activiteiten die zij wenselijk achten.

De sportvisie zal worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen in maart 2018.

Zoekpagina van website Uniek Sporten met resultaten van sporten in Valkenswaard
Terug naar boven