ReadSpeaker - website voorlezen

Toegankelijkheid en deelname aan de samenleving in Valkenswaard op de agenda.

Het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking is door Nederland ondertekend. In Valkenswaard is door het Platform gehandicapten samen met Seniorenbelang en KansPlus een project gestart dat toegankelijkheid en deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking moet bevorderen.

De projectgroep gaat zich richten op het gemeentebestuur, de gemeenteraad, de ambtenaren, Woningbelang, horecaondernemers, winkeliers, maar ook op de inwoners van Valkenswaard om aandacht te vragen voor de behoefte van mensen met een beperking om deel te nemen aan de samenleving.

Er is al veel mogelijk, maar er zijn toch altijd hindernissen die voor mensen in een rolstoel moeilijk of niet zijn te nemen. Maar ook mensen die minder goed zien of blind zijn, ondervinden vaak problemen om zich te verplaatsen of ergens naar binnen te kunnen. Mensen met een verstandelijke beperking begrijpen niet altijd goed wat er van hen wordt verwacht.

Meer informatie is te vinden onder Agenda 22 op deze website. Zie het menu.

Agenda 22, Valkenswaard toegankelijk voor iedereen
Terug naar boven